Tréneri

Peter Hebr

Bc. Jana Omelinová

kvalifikovaný tréner 2. triedy
odchovanec Kraso Trenčín
pretekár od 1995/96 do 2007/08
Majster SR 2000
1.miesto Ehren preis Stadt Wien 2005
Viťaz SP 2005/2006
Najúspešnejší športovec mesta TN 2006
kvalifikovaná trénerka 3.triedy
odchovankyňa Kraso Trenčín
choreografka
členka TMK SKRZ
10 rokov pôsobila v ľadovej revue
„Holiday on Ice“
trénerka korčuliarskej techniky 
hokejistov 
www.iceskate.guru/about_me.html