Venujte nám 2% z Vašich daní

Ak nás chcete podporiť, prosím, neváhajte vyplniť tlačivo na poukázanie 2% zaplatenej dane a venujte nám finančné prostriedky na náš rozvoj a zdokonaľovanie!

Ak ste zamestnanec:
– do 15.2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.“
– vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“
– do 30.apríla doručte obe tieto tlačivá na daňový úrad podľa Vášho bydliska (prípadne ich doručte k nám do klubu, my si ich radi odnesieme na daňový úrad)

Ak ste fyzická alebo právnická osoba (podnikateľ):
– vyplňte v daňovom priznaní (str. 12), do kolonky na poukázanie 2% dane z príjmu, údaje Kraso Trenčín.

Kraso Trenčín o.z., Považská 34, 911 01 Trenčín
IČO: 42148723, DIČ: 2023052691