História

Začiatok organizovaného krasokorčuľovania sa datuje od roku 1957, keď prvý tréner pán Rehák zorganizoval skupinu nadšencov v Trenčíne. Až do januára 1960, keď došlo k otvoreniu umelej ľadovej plochy v Trenčíne, bola táto skupina odkázaná na prírodný ľad.

Neboli to však prvé krasokorčuliarske kroky v Trenčíne, tieto urobil niekedy v roku 1938 pán Gonda, rodák z Trenčianskych Teplíc, neskôr krasokorčuliarsky tréner v Košiciach.

Medzi prvú generáciu organizovaných krasokorčuliarov TJ Trenčín patrili: Trlová – Kaščák, Vlhová – Knop (tanečné páry), Láneková, Žitňanská, Václavová, Malotová, Schlesinger, Uhrovič, Hrobár, Reháková – Kaul (tanečné páry), sestry Kičkové. V rámci Slovenska sa uplatnili predovšetkým Václavová (Urvayová) a Uhrovič, Žideková. Uhrovič neskôr pokračoval v činnosti aj počas štúdia na vysokej škole v tancoch za Slovan Bratislava.

Nedostatkom oddielu bol malý počet aktívnych trénerov. Postupne si tieto kurzy urobili Schlesingerová, Václavová, Olexová a ďalší. I to malo za následok zlepšenie výkonnosti pretekárov už v tzv. „druhej generácie“. Títo reprezentovali oddiel až do uzatvorenia umelej ľadovej plochy v roku 1975 z dôvodu rekonštrukcie plochy a výstavby krytého ZŠ. Išlo predovšetkým o pretekárky Zajacovú, Ďurinákovú (Haberovú), Olexovú, Csibovú, Čachovú. Tieto už boli schopné výkonnostne konkurovať pretekárom z Bratislavy a Košíc a na pretekoch, predovšetkým krajských, obsadzovali už aj medailové umiestnenia.

Tretia generácia krasokorčuliarov vzišla z náboru pri otvorení krytého zimného štadióna v Trenčíne v roku 1980. V niektorých sezónach, teraz už za Kraso Trenčín, aktívne pretekalo až 20 detí. Veľkú zásluhu na tomto mali predovšetkým jeho predseda pán Čacho a tréneri Schlesingerová a Schlesinger, neskôr pani Miklánková. Medzi túto generáciu patrili predovšetkým:

– Súrodenci Michaela a Marcel Pečeňanskí.

– Sestry Eva, Beáta a Zuzana Vrábkové. Eva aktívne pracuje v paraolympijskom hnutí a aktivitou jej a jej matky Hany sa Trenčín môže pochváliť dvojnásobnou olympijskou víťazkou v krasokorčuľovaní mentálne postihnutých (Aljaška 2000 a Nagano 2004) Katarínou Poláškovou. Medzi túto kategóriu patrí aj Marcela Jančová, ktorá sa na Aljaške a tiež v Nagáne umiestnila na medailových miestach.

– Sestry Saabové a Janíkové, Vavruš (bol aj master Zsk v tanečných pároch), Majanová Havierová, Miklánová, Bonová, Nahodil, Mjartanová, Tvarožková, Urbanovská.

Špecialitou Trenčína bolo, že takmer vždy pretekali za oddiel aj chlapci.

Štvrtá generácia krasokorčuliarov sa začala formovať niekedy od roku 1992. Prvými z tejto generácie boli Omelinová a Gáboríková, trénované treťou generáciou trénerov odchovancov z Trenčína (súrodenci Pečeňanskí). V tomto období medzi pretekárov patrili: súrodenci Snežana, Jasmína a Denis Karačoví, Bežová, Bežo, Machálková.

Predsedovia oddielu boli postupne Rehák, Malatová Čacho, Vavruš, Mjartan, Tvarožek, Schlesinger, Sikorčinová, Urbanovská, Karačová, Šereš, Omelinová, Málko a v súčasnosti Baláž.

Obdobie od roku 1998 patrilo medzi najúspešnejšie. Predsedom bola p.Omelinová. Oddiel zažil najväčší vzostup a trénovanie na profesionálnej úrovni pod vedením Vladimíra Dvojnikova, ktorý v tom čase pôsobil aj v Bratislave. K pretekárkam Omelinovej, Gáboríkovej sa pridali aj ďalší pretekári, ku ktorým sa radili aj Machálková, Hebr, Kopsová, Košíková, Hvizdáková, Žabárová, Baxová, Šerešová, a neskôr aj Kanaet.

Veľmi úspešnými rokmi pre trenčiansky oddiel boli aj roky 2005-2010. V tomto období vďake B.Dobiašovej, K.Broskovej a S.Drábovej všetky tri medaily aj na Majstrovstvách Slovenska aj v Slovenskom pohári. V súčasnprišli Katarína Brosková, Bronislava Dobiašová, Sabri Hassouna,Vanessa Bečárová, Ema Horná, Sabina a Nikola Drábové, Lucia Babulíková, Iva Novacká a ďalšie. Dievčatá K. Brosková a B.Dobiašová vybojovali pre Trenčín 4-krát titul Majsterky Slovenska, 4-krát druhé a 2-krát tretie miesto na Majstrovstvách Slovenska a podobne aj v Slovenskom pohári. Medaily pre Trenčín získavali pod vedením trénera Vladimíra Dvojnikova a za pomoci trenčianskej odchovankyne Kataríny Gáboríkovej a neskôr aj Jany Omelinovej, a to aj na medzinárodných súťažiach vo Viedni, Budapešti, Grazi a v Rige. V sezóne 2008/2009 sa Trenčín umiestnil v Slovenskom pohári v súťaži oddielov na historickom treťom mieste a v sezóne 2009/2010 získal trenčiansky oddiel v kategórii mladších žiačok osti dievčatá hosťujú v Piešťanoch, ale naďalej sú členkami trenčianskeho klubu.

V súčasnosti v klube ako tréneri pôsobia odchovanci trenčianskeho krasa Peter Hebr a Jana Omelinová a k nim sa pridala Dana Mitická. Hebr vychováva malé talenty striedavo v Trenčíne a Púchove. Omelinová okrem trénovania pôsobí medzi profesionálmi vo svetovej ľadovej revue Holiday on Ice.
Zverenkyne všetkých troch trénerov obsadzujú pravidelne medailové pozície na pretekoch SP. Ako minulú sezónu, aj túto si vykorčuľovali nomináciu na Majstrovstvá SR Petra Rešetková., Erika Balážová, Agáta Bačová a tento rok sa k nim pridala aj Máša Mošková. Táto zostava získala trenčianskemu klubu všetky tri majstrovské tituly, k čomu sa ešte pridal bronz Vladimíry Bičanovskej na Majstrovstvách SR v IK.
Sezónu 2013/14 skončili pretekárky klubu vo svojich kategóriách aj vo vedení Slovenského pohára.

Sezóna 2014/2015 bola pre Kraso klub opäť úspešná a pretekárky vykorčuľovali dovedna 60 medailí.
Na Majstrovstvách Slovenska 2015 boli nominované Erika Balážová a Máša Mošková za N9, Agáta Bačová za N10 a Natalia Ostrolucká za N7. Balážová a Ostrolucká získali vo svojich kategóriách 2.miesto, Máša Mošková skončila na 4.mieste a Agáta Bačová na 6.mieste.
Rovnako úspešné boli pre klub aj Majstrovstvá IK 2015, odkiaľ priviezla striebro Vladimíra Bičanovská. Klub sa túto sezónu rozrástol aj o najmladšie pretekárky v kategórii Hviezdičky, kde 5 medailí patrí Michaele Ševčíkovej a dve broznové priečky Nine Benkovej.
Krasokorčuliarky reprezentovali Trenčín aj na 4 medzinárodných pretekoch konaných v rakúskom Grazi a Viedni a v maďarskom Miszkolci a Budapešti. Za interpretačné korčuľovanie doniesla z Budapešti striebro Lucia Horvátová a v Miszkolci obsadila 6.miesto Vladimíra Bičanovská. V Grazi vybojovali striebro Ostrolucká aj Balážová a za účasti konkurencie z 11 štátov sveta uzavreli prvú desiatku Mošková ziskom 7.miesta a Bačová 9.miestom. Vo Viedni skončila Erika Balážová na 4.mieste.
V celkovej bilancii priniesli krasokorčuliarky do Trenčína 60 medailí, z toho 3 majstrovské a 3 medzinárodné.
V konečnom poradí Slovenského pohára má klub v sezóne 2014/2015 v kategórii N7 víťazku SP Nataliu Ostroluckú.
V kategórii N9 skončila Erika Balážová na 2.mieste a Máša Mošková na 3.mieste a v kategórii N10 Agátka Bačová na 4.mieste.

Stanovy Kraso Trenčín