Členovia

Členovia Kraso Trenčín o.z.

s hlasovacím právom /v súlade so stanovami /:

1. Balážová Erika
2. Adamkovičová Denisa
3. Bačová Eugénia
4. Drličková Martina
5. Petríková Zuzana
6. Hozlárová Katarína
7. Tatarová Soňa
8. Jaroslav Šustr

 

Čestní členovia KRASO Trenčín o.z.

bez hlasovacieho práva / v súlade so stanovami /:

1. Schlessinger Karol
2. Hebr Peter st.
3. Hebr Peter ml.
4. Omelinová Jana
5. Omelinová Ružena