Členovia

Členovia Kraso Trenčín o.z.

s hlasovacím právom /v súlade so stanovami /:

1. Ostrolúcka Jana
2. Hudečková Zuzana
3. Cingelová Martina
4. Ševčíková Dáša
5. Balážová Erika
6. Baláž Vladimír
7. Dužeková Ivana
8. Orlovský Martin
9. Sabadková Lucia
10. Franková Monika
11. Adamkovič Tomáš
12. Bačová Eugénia
13. Drličková Martina
14. Alexandra Proškovcová

Čestní členovia KRASO Trenčín o.z.

bez hlasovacieho práva / v súlade so stanovami /:

1. Schlessinger Karol
2. Hebr Peter st.
3. Hebr Peter ml.
4. Omelinová Jana
5. Omelinová Ružena