Preteky Prešov – 40. cena mesta Prešov

Na ďalekom východe sme si boli pomerať sily na Veľkej cene Prešova. Po dlhej a únavnej ceste dievčatá skončili na týchto pekných miestach:

V kategórií mladšie nádeje 8:
N. Benková – 2. miesto
M. Ševčíková – 3. miesto

V kategórií mladšie nádeje 7:
D. Adamkovičová – 4. miesto
B. Sabadková – 5. miesto

Dievčatám gratulujeme!!!